Piotr Mikulski

Piotr Mikulski

Adres strony internetowej: https://piotrmikulskiwycena.pl/

 • Funkcja w PTRM
  V-ce Prezes PTRM
 • Miasto
  Wrocław
 • Firma
  Piotr Mikulski Wycena
 • e-mail
  mikulskipiotr23@gmail.com
 • Tel. stacj.
  71 765 47 96
 • Tel. kom.
  603 64 87 53
 • Zakres prac
  Zajmuję się szacowaniem nieruchomości, służebności, wyceną maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Wyceniam również maszyny i urządzenia jako mienie ruchome oraz autorskie prawa majątkowe do różnego rodzaju opracowań i dokumentacji.
  W szczególności specjalizuję się w:
  • Szacowaniu nieruchomości;
  • Szacowaniu maszyn i urządzeń;
  • Wycenie autorskich praw majątkowych do opracowań i dokumentacji;
  • Opiniowanie w kwestii spraw czynszowych
 • Obszar pracy
  Podstawowy to województwo dolnośląskie
 • Moje organizacje
  Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
 • Moje hobby
  Różnego rodzaju turystyka: rajdy piesze (po górach i dolinach), spływy kajakowe, spływy pontonowe, jazda na rowerze.

MOJE PUBLIKACJE:

Walne Zgromadzenie Członków PTRM i szkolenie wewnętrzne w Czystychbłotach

18 lipiec 2021 Dział: Co nowego?

Po raz kolejny w dniach 17 – 19 czerwca br. gościliśmy w hotelu „Pory Roku Hotel i Natura ****” w miejscowości Czystebłota na Pojezierzu Brodnickim, aby wypełnić nasz statutowy obowiązek, doskonalić się zawodowo oraz naładować baterie. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy się zobaczyć „na żywo” i przywitać osobiście nową członkinię Towarzystwa - Renatę Mirosławską.


Pierwszy dzień obrad Walnego Zgromadzenia, miał charakter sprawozdawczy z działalności Towarzystwa za miniony okres od czerwca 2019 do czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie jednomyślnie udzieliło absolutorium dla Zarządu w składzie: Tadeusz Drapała – Prezes, Piotr Mikulski – Wiceprezes, Łukasz Woronkiewicz – Wiceprezes. Podziękowaliśmy Kolegom za dwa lata ciężkiej i bardzo ważnej pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Dzień zwieńczyła uroczysta kolacja z oprawą muzyczną.


Drugiego dnia Walnego Zgromadzenia odbyła się ożywiona dyskusja na temat kierunków i programu działania Towarzystwa, a także Wybory Prezesa i Zarządu Towarzystwa na kolejną kadencję, w składzie:
Prezes: Tadeusz Drapała, Wiceprezes: Piotr Mikulski, Wiceprezes: Łukasz Woronkiewicz.
Gratulujemy wybranemu Zarządowi uznania i życzymy dużo satysfakcji z pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w nowej kadencji.


Po obradach uczestnicy korzystali z lokalnych atrakcji obcowania z niczym niezmienioną przyrodą, m.in. kąpieli w jeziorze, wycieczek leśnych i kąpieli słonecznej. Podsumowaniem zebrania było wieczorne grillowanie.


W ostatnim dniu spotkania odbyła się część szkoleniowa na temat „Wybranych problemów szacowania służebności i bezumownego korzystania z nieruchomości – współczynnikach i ich zakresach”. Wykład z częścią warsztatową poprowadzili: Ewa Ochman-Milarska i Jarosław Matejczuk (autor artykułu w tej tematyce pt. „Używanie nieruchomości pod infrastrukturę – przypadki o charakterze służebnościowym: przesył i drogi” opublikowanego w Biuletynie Nieruchomości nr 1, listopad 2010 r.). Prowadzący przedstawili swoje autorskie metody stosowania współczynników i ich zakresu w interesujących przypadkach dotyczących problematyki służebności drogi i bezumownego korzystania, z jakimi spotykamy się często, w swojej pracy.


Składamy serdeczne podziękowania dla Organizatorów spotkania, w szczególności dla Ewy Mordzak, która zadbała o wszystkie szczegóły, dla Prelegentów za dużą dawkę praktycznej wiedzy i dla wszystkich Uczestników za wspaniałą atmosferę.


Do zobaczenia w październiku, w znanym i lubianym Uniejowie.

Dostęp do dróg publicznych w praktyce - wirtualne szkolenie w PTRM

31 marzec 2021 Dział: Szkolenia

19 marca 2021 roku Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie zawodowe w formie zdalnej - jako drugie zdalne szkolenie organizowane w naszym stowarzyszeniu w okresie pandemii COVID-19. Tym razem szkolenie miało charakter półotwarty.