Korespondencja o standardzie przesyłu

12 październik 2010 Dział: Stanowisko PTRM
Przedstawiamy korespondecję o potrzebie rozważenia zasadności ustalenia standardu przesyłu.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości pod sieci infrastruktury technicznej -cz.I.

30 listopad 2009 Dział: Warsztat wyceny

Przemierzając powierzchnię Ziemi napotykamy co rusz na różnego rodzaju sieci i pojedyncze instalacje infrastrukturowe. Część z nich znajduje się na terenach publicznych, ale znaczna część na terenach prywatnych. Najczęściej sytuacja prawna zajęcia nie jest uregulowana, nawet wtedy gdy infrastruktura została pobudowana tam w zgodzie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Nie uregulowane pozostają wciąż zagadnienia płatności za korzystanie z cudzej nieruchomości.