Pismo do MI w sprawie wymogów programowych

10 listopad 2009 Dział: Stanowisko PTRM

Opinia PTRM w sprawie w projektu nowego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Pismo PTRM do komisji "Przyjazne Państwo"

16 październik 2009 Dział: Stanowisko PTRM

Pismo PTRM do pana Mirosława Sekuły, przewodniczącego sejmowej komisji "Przyjazne Państwo" w sprawie nowelizacji uogn w zakresie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

KOZ-a Edka Berwida - nagranie z posiedzenia KOZ

08 maj 2009 Dział: Prawo

Na prośbę Edka Berwida informuję, że dnia 05 maja br. w gmachu Ministerstwa Infrastruktury odbyło się posiedzenie zespołu orzekającego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w jego sprawie.

Sprawa prowadzona jest ze skargi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczy kilku operatów, wszystkich zabużańskich.

Pismo do Ministra Sprawiedliwości "w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych"

29 marzec 2009 Dział: Stanowisko PTRM

Pismo do Ministra Sprawiedliwości "w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych"

Pismo PTRM do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie projektu Rozporządzenia

12 marzec 2009 Dział: Stanowisko PTRM

Prośba o przesłanie projektu z dnia 23.02.2009 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego